Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2020-02-19
Priėmimo data iki: 2020-03-24
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 56
1. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-144 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO PROJEKTO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL MAISTO PRODUKTŲ, BŪTINIAUSIŲ PRIEMONIŲ IR MAITINIMO IZOLIUOTIEMS ASMENIMS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR EPIDEMIJOS METU KAINOS PATVIRTINIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-12 ,,DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KURŠĖNŲ LIGONINEI TEIKTI MOKAMAS PACIENTŲ PERVEŽIMO PASLAUGAS BEI ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
9. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO T-19 ,,DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO 2020 METAMS PATVIRTINIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ,,ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ VALDYBĄ“ PAKEITIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-9 "DĖL AUTOBUSŲ PERDAVIMO UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO
16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
17. DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO
18. DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO
19. DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
20. DĖL ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
21. DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ, MOKINIŲ, VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS
22. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO.
23. DĖL VANDENTIEKIO BOKŠTO SU ARTEZINIU GRĘŽINIU IR VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ PERĖMIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-356 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
25. DĖL KREMUOTŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIKYMO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO IR KOLUMBARIUMO NIŠOSE PRIEŽIŪROS KURŠĖNŲ MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ R. BAZILIONŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
29. DĖL ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
30. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
31. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
32. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NAUJUS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS
33. DĖL AUTOBUSO PERDAVIMO UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
34. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BEI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
35. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-349 "DĖL AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO
36. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ DAUGĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
37. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-307 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
39. DĖL ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-112 ,,DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
42. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-202 ,,DĖL MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, MAITINIMO DIENOS NORMOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
43. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
44. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PARINGUVIO KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
45. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
46. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
47. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENINĖS KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIES IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
49. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
50. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-247 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis