Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2020-01-29
Priėmimo data iki: 2020-02-18
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 36
1. DĖL ĮGALIOJIMO IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“
2. DĖL TURTO PASKIRTIES KEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020–2022 METAMS PATVIRTINIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
6. DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
7. DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TIESIOGINIO AUKCIONO DALYVIO BILIETO IŠDAVIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO
8. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-129 „DĖL DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI“ PAKEITIMO
9. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS KONTROLIERIAUS SAULIAUS MICKAUS 2019 METŲ KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO
10. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGŲ
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-201 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
14. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI KURŠĖNŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO ŽMONIŲ, SERGANČIŲ CUKRINIU DIABETU KLUBAS „VENTA“
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-208 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-358 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR KURŠĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
18. DĖL ĮKAINIO UŽ KOLUMBARIUMO VIENOS NIŠOS SU URNOJE LAIKOMAIS KREMUOTO ŽMOGAUS PALAIKAIS PRIEŽIŪRĄ NUSTATYMO
19. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ETERNA VITA“
20. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS (ŠIAULIŲ RAJONO SKYRIAUS), GRĄŽINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI
21. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
25. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KURŠĖNŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
26. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
27. DĖL NAUJO PROFILIO STACIONARIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KURŠĖNŲ LIGONINĖJE DERINIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“
30. DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
31. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
32. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-302 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
34. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
35. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
36. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO