Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2019-12-18
Priėmimo data iki: 2020-01-28
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 28
1. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO TARYBĄ, VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBĄ IR KULTŪROS CENTRO TARYBĄ
3. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
4. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PLĖTROS PRIORITETINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
8. ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
9. DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-4 “DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIRIŲ SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO
16. DĖL AUTOMOBILIO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
17. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS
18. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, RAIZGIŲ KAIME
19. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-11 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
20. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019 M. ATASKAITAI
22. DĖL ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
24. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI ŠAKYNOS SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAPILDYMO
26. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
28. DĖL KINIJOS PILIEČIŲ VEIKSMŲ KRYŽIŲ KALNE