Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4408
1. DĖL BŪSTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE
2. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
3. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 7 D. SPRENDIMO NR. T-253 ,, DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR.T-1 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUBIŲ SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ RAJONO DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLAI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
7. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ (BIBLIOTEKŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO
9. DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS K. PUŠYNO, ĄŽUOLŲ IR RŪŽOS GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ DALINIO APMOKĖJIMO
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DALIES ŠIAULIŲ RAJONO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS, DIDINANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“ IR PROJEKTO FINANSAVIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-388 ,,DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA VOVERIŠKIŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-342 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-221 „DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ IMTI ILGALAIKES PASKOLAS IR GARANTIJŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
19. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-219 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI TEIKTI KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠĄSIAS PASLAUGAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR PRITARIMO VIDAUS SANDORIO SUTARČIAI
21. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ R. BAZILIONŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PAKEITIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-82 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ, MOKINIŲ, VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
25. DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
28. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020–2022 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
30. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „ DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS TEIKTI TERITORIJŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE BEI PRITARIMO VIDAUS SANDORIUI SUTARČIAI
32. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“
33. DĖL STATINIŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ REKREACIJOS ASOCIACIJAI „DEZIRONAS“
34. DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ AUKŠTELKĖS NEFORMALIOJO UGDYMO AKADEMIJA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE
35. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ BUTŲ NUOMOS
36. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL SODO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO VIJOLIŲ KAIME, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
38. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-10 „DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO, KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) INDENTIFIKAVIMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
39. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL ĮGALIOJIMŲ VYKDYTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMPETENCIJĄ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAKEITIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO
45. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
46. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINIUS ŽEMĖS SKLYPUS
47. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI KURŠĖNŲ KARATE KLUBUI „DAO“
48. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS MENINIO UGDYMO PLĖTOJIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
50. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL MOKESČIO KOMPENSACIJOS DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKO UGDYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ ŠIAULIŲ MIESTO BEI ŠIAULIŲ RAJONO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IR KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis