Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4087
1. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019–2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA VOVERIŠKIŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
6. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA GILVYČIŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
7. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „ŠIAULIŲ RAJONO JAUNŲ TĖVŲ BENDRUOMENĖ“
8. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
9. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-324 ,,DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO SU PRIKLAUSINIAIS PARDAVIMO
13. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS ASOCIACIJOS „MICAIČIŲ BENDRUOMENĖ“ PROJEKTE „MICAIČIŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ ATNAUJINIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
18. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS BAZILIONŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TEIKIAMAME VIETOS PROJEKTE „FIZINĮ AKTYVUMĄ SKATINANTI APLINKA“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
19. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. T-206 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
20. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ (BIBLIOTEKŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO
21. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
22. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGŲ
23. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL AUTOMOBILIO PERDAVIMO KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAMS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
25. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
26. DĖL VAIKŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, NUKREIPIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS IR MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
28. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AUDITO IR KONTROLĖS TARNYBOS VADOVO (SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS) TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
30. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ
31. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
32. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO BUBIŲ, GRUZDŽIŲ IR ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOSE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
33. DĖL GATVĖS PAVADINIMO PANAIKINIMO KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
34. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI GRUZDŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO
35. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO
36. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-151 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-241 „DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
39. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PROJEKTĄ „GALI SPORTUOTI? ĮRODYK!“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
40. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SUAUGUSIŲJŲ KLASES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO MONITORINGO PROGRAMOS 2020–2025 METAMS PATVIRTINIMO
43. DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
44. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
45. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „DIRVONĖNŲ PASAGA“
46. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-226 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
47. DĖL 2020 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
48. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-176 ,,DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PROJEKTĄ „DŪZGĖS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
50. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VYKDOMUOSE PROJEKTUOSE „UGDYMAS NETRADICINĖSE ERDVĖSE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis