Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4295
4251. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-217 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
4252. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-215 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
4253. DĖL UAB ,,MIGEKAVA“ ATLEIDIMO NUO 2009 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
4254. DĖL UAB ,,AIDREMA“ ATLEIDIMO NUO 2009 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
4255. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2010 METAMS
4256. DĖL KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO
4257. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ
4258. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-41 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4259. DĖL LEIDIMO ATLIKTI IŠNUOMOTO TURTO REKONSTRAVIMO DARBUS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI "SENOLIŲ NAMAI`
4260. DĖL 2009 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
4261. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVIŲ TINKLO PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMU NR. T-346, PAKEITIMO
4262. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 19 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4263. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2009 METAIS SĄMATOS PATVIRTINIMO
4264. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2008 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
4265. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
4266. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009-2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
4267. DĖL SLYDŽIŲ KAIMO LĖKTUVŲ PAKILIMO TAKŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
4268. DĖL TRUMPALAIKIŲ RENGINIŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO KAIRIŲ MIESTELIO, PLENTO G. 2 PASTATO NUOMOS KAINOS PATVIRTINIMO
4269. DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, VARPUTĖNŲ KAIME, PERDAVIMO ASOCIACIJAI „VARPUTĖNŲ BENDRUOMENĖ“ VALDYTI IR NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
4270. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEBAIGTOS STATYBOS TURGAUS AIKŠTĘ KURTUVĖNŲ REGIONINIAME PARKE
4271. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOJE 2007-2013 M., RENGIANT PROJEKTUS „ŠIAULIŲ RAJONO BUBIŲ SENIŪNIJOS BUBIŲ KAIMO ŠILOJŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJA“, ,,ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SENIŪNIJOS GINKŪNŲ KAIMO RASOS GATVĖS REKONSTRUKCIJA“, ,,ŠIAULIŲ RAJONO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS AUKŠTELKĖS KAIMO POILSIO GATVĖS REKONSTRUKCIJA“ IR ŠIŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO
4272. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOJE 2007-2013 M. , RENGIANT PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANO 2011-2017 PARENGIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO
4273. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
4274. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
4275. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠO IR MAŽMENINĖS PREKYBOS AUTOMOBILIUOSE- PARDUOTUVĖSE, APTARNAUJANČIOSE KAIMO GYVENTOJUS, TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
4276. DĖL UAB ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO VEIKLOS NUOSTOLIŲ PADENGIMO
4277. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOJE 2007-2013 M., RENGIANT PROJEKTUS ,,GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS GRUZDŽIŲ MIESTELYJE: MIESTELIO AIKŠTĖS REKONSTRUKCIJA“, ,,GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS RAUDĖNŲ KAIME: KAIMO AIKŠTĖS REKONSTRUKCIJA”, ,,GYVENAMOSIOS APLINKOS IR BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS KURTUVĖNŲ KAIME SUTVARKANT GATVES, APŠVIETIMUS, ŠALIGATVIUS, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, PRIVAŽIUOJAMUS KELIUS FASADUS, SKVERUS” IR DALINIO FINANSAVIMO
4278. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2007-2013 M. PRIEMONĖJE ,,TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO
4279. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOJE RENGIANT PROJEKTĄ „VENTOS UPĖS PAKRANČIŲ KURŠĖNŲ MIESTE SUTVARKYMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO
4280. DĖL 2009 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO SĄMATOS PATVIRTINIMO
4281. DĖL PRITARIMO INGRIDOS KUPINSKIENĖS ŠEIMYNOS STEIGIMUI
4282. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. T-144 PAKEITIMO „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS EUROPOS BENDRIJŲ INICIATYVOS INTERREG III A PROGRAMOJE „LATVIJOS-LIETUVOS ABIPUS SIENOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA 2007-2013 M.“, RENGIANT PROJEKTĄ „VANDENS KOKYBĖS GERINIMAS MAŽOSE VIRCAVOS (LV) IR SAUGINIŲ (LT) GYVENVIETĖSE“ IR DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
4283. DĖL KUŠĖNŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
4284. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4285. DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO IR PAVADUOTOJO PASKYRIMO
4286. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ "KURTUVĖNŲ DVARO SODYBOS ŪKINĖS DALIES PRITAIKYMAS VIEŠAJAI TURIZMO INFRASTRUKTŪRAI, I ETAPAS" IR DALINIO FINANSAVIMO
4287. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR.T-91 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
4288. DĖL PRITARIMO UAB ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ PASIRINKTAI AUDITO ĮMONEI FINANSINEI ATSAKOMYBEI AUDITUOTI
4289. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
4290. DĖL PRITARIMO 2009 M. SUTARČIAI NR. 2009/GPG/XX „DĖL FUNKCIJŲ, UŽDUOČIŲ IR ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VENTOS-LIELUPĖS UPĖS BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS I PAKETYO PROJEKTAS“
4291. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ PATVIRTINIMO
4292. Dėl Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo
4293. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
4294. Dėl Gruzdžių komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės reorganizavimo prijungimo prie Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
4295. Dėl garažo patalpų, esančių Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje,Vijolių kaime, Vilniaus g. 324, perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

PirmasAnkstesnysis...83848586KitasPaskutinis