Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4295
151. DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TIESIOGINIO AUKCIONO DALYVIO BILIETO IŠDAVIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO
152. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-129 „DĖL DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI“ PAKEITIMO
153. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS KONTROLIERIAUS SAULIAUS MICKAUS 2019 METŲ KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO
154. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGŲ
155. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-201 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO
156. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
157. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
158. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI KURŠĖNŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO ŽMONIŲ, SERGANČIŲ CUKRINIU DIABETU KLUBAS „VENTA“
159. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-208 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
160. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-358 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
161. DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR KURŠĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
162. DĖL ĮKAINIO UŽ KOLUMBARIUMO VIENOS NIŠOS SU URNOJE LAIKOMAIS KREMUOTO ŽMOGAUS PALAIKAIS PRIEŽIŪRĄ NUSTATYMO
163. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ETERNA VITA“
164. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS (ŠIAULIŲ RAJONO SKYRIAUS), GRĄŽINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI
165. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
166. DĖL ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
167. DĖL ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
168. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
169. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KURŠĖNŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
170. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
171. DĖL NAUJO PROFILIO STACIONARIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KURŠĖNŲ LIGONINĖJE DERINIMO
172. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
173. DĖL ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“
174. DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
175. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
176. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-302 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
177. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
178. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
179. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
180. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
181. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
182. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO TARYBĄ, VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBĄ IR KULTŪROS CENTRO TARYBĄ
183. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
184. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
185. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PLĖTROS PRIORITETINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
186. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
187. DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
188. ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
189. DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
190. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
191. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
192. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
193. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-4 “DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIRIŲ SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
194. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
195. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO
196. DĖL AUTOMOBILIO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
197. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS
198. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, RAIZGIŲ KAIME
199. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-11 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
200. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis