Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4295
101. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
102. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
103. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-9 "DĖL AUTOBUSŲ PERDAVIMO UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO
104. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
105. DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO
106. DĖL UŽSAKOVO FUNKCIJŲ PERDAVIMO
107. DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
108. DĖL ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
109. DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ, MOKINIŲ, VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS
110. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO.
111. DĖL VANDENTIEKIO BOKŠTO SU ARTEZINIU GRĘŽINIU IR VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ PERĖMIMO
112. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-356 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
113. DĖL KREMUOTŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIKYMO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO IR KOLUMBARIUMO NIŠOSE PRIEŽIŪROS KURŠĖNŲ MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
114. DĖL ŠIAULIŲ R. BAZILIONŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
115. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
116. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
117. DĖL ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
118. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
119. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
120. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NAUJUS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS
121. DĖL AUTOBUSO PERDAVIMO UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
122. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BEI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
123. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-349 "DĖL AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO
124. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ DAUGĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
125. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-307 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
126. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
127. DĖL ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
128. DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
129. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-112 ,,DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
130. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-202 ,,DĖL MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, MAITINIMO DIENOS NORMOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
131. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
132. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PARINGUVIO KAIME, KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
133. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
134. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
135. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENINĖS KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIES IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
136. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
137. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
138. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-247 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
139. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-8 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
140. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PROJEKTĄ
141. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTUS
142. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTUS
143. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „BURATINAS“ IR ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ
144. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
145. DĖL ĮGALIOJIMO IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“
146. DĖL TURTO PASKIRTIES KEITIMO
147. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020–2022 METAMS PATVIRTINIMO
148. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
149. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
150. DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis