Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4295
51. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
52. DĖL ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
53. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
54. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ VYKIMO Į DARBĄ DALINIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
55. DĖL ŠIAULIŲ R. DRĄSUČIŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
56. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
57. DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
58. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI KURŠĖNŲ KOMUNALIAM ŪKIUI ATNAUJINTI KREDITAVIMO SUTARTĮ IR GARANTIJOS SUTEIKIMO INVESTICINIAM PROJEKTUI FINANSUOTI
59. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ EPIDEMIJOS COVID-19 (KORONAVIRUSINĖS INFEKCIJOS) METU LENGVATŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SĄSKAITA
60. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
61. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
62. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
63. DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
64. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „VYTURĖLIS“
65. DĖL ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
66. DĖL ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
67. DĖL ŠAIULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
68. DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
69. DĖL ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
70. DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
71. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ
72. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ, ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLĄ IR ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ IR JUNGTINĖS MOKYKLOS STEIGIMO
73. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLĄ
74. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-35 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ PAVADINIMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
75. DĖL ŠILUMOS ŪKIO ŠIAULIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO KEITIMO
76. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS ROMOS ALBRIKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAREIGŲ
77. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO
78. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
79. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
80. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL MOKESČIO UŽ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ UGDYMO PASLAUGŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
81. DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
82. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-403 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
83. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ATRANKOS KOMISIJĄ
84. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KURŠĖNŲ VANDENYS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
85. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
86. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
87. DĖL KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTOREI DANGUOLEI KRASKAUSKIENEI UŽ NETARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMĄ TARNYBOS REIKMĖMS
88. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-408 ,,DĖL 2020 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
89. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-144 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
90. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
91. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO PROJEKTO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
92. DĖL MAISTO PRODUKTŲ, BŪTINIAUSIŲ PRIEMONIŲ IR MAITINIMO IZOLIUOTIEMS ASMENIMS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR EPIDEMIJOS METU KAINOS PATVIRTINIMO
93. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
94. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-12 ,,DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KURŠĖNŲ LIGONINEI TEIKTI MOKAMAS PACIENTŲ PERVEŽIMO PASLAUGAS BEI ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
95. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
96. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
97. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
98. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO T-19 ,,DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
99. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO 2020 METAMS PATVIRTINIMO
100. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ,,ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ VALDYBĄ“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis