Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 3957
1. DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
3. DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO GEGUŽIŲ KAIMO VĖTRUNGĖS GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
4. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
6. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
7. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTĄ „MEDIJOS – KŪRYBINĖS TECHNOLOGIJŲ DIRBTUVĖS“
8. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTĄ „20-OJI LIETUVOS LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELŲ ŠVENTĖ „GRIEŽK, SMUIKELI“ SKIRTA ŽEMAITIJOS METAMS“
9. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO, PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO
12. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
13. DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMAS ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
14. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
15. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL BUTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE
18. DĖL BŪSTŲ PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE
19. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLAI
20. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-197 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ IR 2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL 2017–2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2017–2023 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
24. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKAI
25. DĖL VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-183 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-184 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
29. DĖL UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO
30. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019–2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
32. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO PAKEITIMO
33. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M.VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
35. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NAUJĄ TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
36. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NAUJĄ TARNYBINĮ DVIDEŠIMTIES VIETŲ AUTOBUSĄ
37. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
38. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
39. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-193 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
41. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
42. DĖL PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS
43. DĖL PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
44. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KURŠĖNŲ MIESTO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO
45. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO
46. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKAS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ IR GARANTIJOS SUTEIKIMO KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ STOTIES PERONO TVARKYMUI (I ETAPAS)
47. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ IR GARANTIJOS SUTEIKIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI
48. DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJOS VO „LUKŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ“ BUVEINĘ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE
49. DĖL PRITARIMO SKIRTI LĖŠAS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAPILDOMAM SĄLYGINIAM KLASIŲ SKAIČIUI IŠLAIKYTI 2019–2020 MOKSLO METAIS
50. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis