Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4115
1. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO TARYBĄ, VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARYBĄ IR KULTŪROS CENTRO TARYBĄ
3. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
4. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PLĖTROS PRIORITETINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
8. ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
9. DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-4 “DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIRIŲ SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO
16. DĖL AUTOMOBILIO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
17. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS
18. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, RAIZGIŲ KAIME
19. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-11 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
20. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019 M. ATASKAITAI
22. DĖL ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
24. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI ŠAKYNOS SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAPILDYMO
26. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
28. DĖL KINIJOS PILIEČIŲ VEIKSMŲ KRYŽIŲ KALNE
29. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019–2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
32. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
33. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA VOVERIŠKIŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
34. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA GILVYČIŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
35. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „ŠIAULIŲ RAJONO JAUNŲ TĖVŲ BENDRUOMENĖ“
36. DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
37. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ
39. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-324 ,,DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO SU PRIKLAUSINIAIS PARDAVIMO
41. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ
42. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO
45. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS ASOCIACIJOS „MICAIČIŲ BENDRUOMENĖ“ PROJEKTE „MICAIČIŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ ATNAUJINIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
46. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS BAZILIONŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TEIKIAMAME VIETOS PROJEKTE „FIZINĮ AKTYVUMĄ SKATINANTI APLINKA“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
47. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. T-206 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
48. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ (BIBLIOTEKŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO
49. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
50. DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGŲ

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis