Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 4452
1. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-117 „DĖL SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PRIPAŽINIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,NUGELEŽINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA PAKAPĖS KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
8. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KAPINIŲ BEI BENDROJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIO PATVIRTINIMO
9. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KURŠĖNŲ LIGONINEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
10. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI ŠIAULIŲ RAJONO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA
11. DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI TEIKTI ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) IŠ KAPINIŲ BEI BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ PASLAUGAS BEI PRITARIMO VIDAUS SANDORIO PAVYZDINEI SUTARČIAI
12. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO SU PRIKLAUSINIAIS PARDAVIMO
13. DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI TEIKTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGAS BEI PRITARIMO VIDAUS SANDORIO SUTARČIAI
14. DĖL LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI KAIRIŲ ŠVČ. M. MARIJOS BELAISVIŲ VADUOTOJOS PARAPIJAI SKYRIMO
15. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO BEI APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO PATVIRTINIMO
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-28 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARDUODAMŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL EKSPERTŲ, DALYVAUJANČIŲ PROJEKTŲ, REMIAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, VERTINIME, ATRANKOS IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
18. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
20. DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO „ERASMUS+“ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO „ASMENŲ MOBILUMAS MOKYMOSI TIKSLAIS“ PROJEKTO „SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS PROFESINEI IR ASMENINEI SĖKMEI“ ĮGYVENDINIMUI
21. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-219 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
25. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
26. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUOTO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO
27. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO IR PASTATO – PARDUOTUVĖS SU GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS (DUOMENYS NESKELBTINI), PIRKIMO
29. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS IR MIKROAUTOBUSĄ
30. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖS IR VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSIŠKO ATNAUJINIMO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHNINIS PROJEKTAS (II ir III ETAPAS)“
31. DĖL ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO
32. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-50 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO BENDRAI GYVENANTIEMS AR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-161 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
35. DĖL UAB „SERMĖGA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
36. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ „KULTŪRA“ IR DALINIO FINANSAVIMO
38. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ PAGAL PRIEMONĘ NR. 08.1.1-CPVA-K-429 „PASLAUGŲ CENTRAI VAIKAMS"
39. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-297 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-47 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI BAZILIONŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖ
43. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE ,,NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ PAKEITIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
45. DĖL BŪSTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE
46. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
47. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 7 D. SPRENDIMO NR. T-253 ,, DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR.T-1 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUBIŲ SENIŪNIJOS SUSKIRSTYMO (SUGRUPAVIMO) Į SENIŪNAITIJAS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
50. DĖL LEIDIMO PIRKTI ŠIAULIŲ RAJONO DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLAI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis